Darujte Tamarke vaše 2%

Terapie pre Tamarku

Vďaka vašim dvom percentám bude môcť Tamarka absolvovať rôzne terapie, ako napr. muzikoterapiu, plávanie, canis terapiu, stimulačnú terapiu, fyzioterapiu, masáže, či hipoterapiu. V neposlednom rade nám pomôžu pri financovaní rehabilitačných pobytov, po absolvovaní ktorých Tamarka rýchlo napreduje. 

Ako na to:

Zamestnanci:
  1. Zamestnanec požiada zamestnávateľa do 15.2.2024 o vykonanie ročného zúčtovania dane a vystavenia tlačiva        ,,Potvrdenie o zaplatení dane“.
  2. Zamestnanec vyplní tlačivo ,, Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ (platné tlačivo s vyplnenými údajmi občianskeho združenia, na ktorého účet budú  2% poukázané si môžete stiahnuť nižšie). 
  3.  Vyplnené originály oboch tlačív (vyhlásenie a potvrdenie) je potrebné zaniesť na daňový úrad do 30.4.2024 .
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2% POTREBNÉ PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA:
Názov:   Anjelská Tamarka, o.z. 
IČO:    52354156

Fyzická osoba (živnostník), ktorá si daňové priznania podáva
sama, právnické osoby (firmy):
  1. Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B. V tomto tlačive darca vyplní údaje o prijímateľovi 2% a výšku darovanej sumy (ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby)
  2. Daňové priznanie odnesiete na daňový úrad.
ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI 2% POTREBNÉ PRI VYPĹŇANÍ TLAČIVA: Názov:   Anjelská Tamarka, o.z.
IČO:     52354156

Do 31.3.2024 je potrebné podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti.

Právnické osoby:
Právnická osoba vyplňuje údaje o prijímateľovi a výške poukázanej sumy (2% z dane) priamo v daňovom priznaní.
Do 31.3.2024 je potrebné podať daňové priznanie na príslušný daňový úrad (v mieste sídla spoločnosti) a termín zaplatenia daňovej povinnosti (pokiaľ nie je schválené daňovým úradom inak - odložené daňové priznanie)

Tu si môžete stiahnuť "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"

Vyhlasenie2023edit.pdf